Uchwała Nr XLIV/249/22 Rady Miejskiej Zawichost – Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

W dniu 4 marca 2022 r., Rada Miejska Zawichost podjęła uchwałę nr XLIV/249/22 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost na rok 2022, wypełniając tym samy obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.