Logo Miasto i Gmina Zawichost

Archiwum newsów, strona 58

Informacja

04.04.2017

Informujemy ,że od dnia 11 kwietnia 2017 r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 podprogram 2016. Osoby zakwalifikowane do programu ( również te które wnioski składały w 2017 r) prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola) w godzinach 9:00 – 14:30
Żywność wydawana będzie następująco
- osoby których nazwiska zaczynają się na literę od A - J - w godz. 9:00-10:30
- osoby których nazwiska zaczynają się na literę Od K - O - w godz. 10:30 -13:00
- osoby których nazwiska zaczynają się na literę od P- Z - w godz. 13:00-14:30

Prosimy o terminowy odbiór.                Ewa Kwiatkowska

więcej

Obrazek dla news_187

OTWARTY KONKURS OFERT

16.03.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2016 poz.1817 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.