Logo Miasto i Gmina Zawichost

Archiwum newsów, strona 12

Obrazek dla news_690

Nowe świetlice w Zawichoście i Szczeglicach - Radio Leliwa 27.01.2020

30.01.2020

Nowe świetlice wiejskie powstaną w Zawichoście i w Szczeglicach w gminie Bogoria. Środki na ten cel pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorządowcy podpisali już umowy z zarządem województwa świętokrzyskiego.
W ramach naboru wpłynęły aż 54 wnioski z gmin, starających się o otrzymanie dofinansowania. Kryteria dostępu spełniło 25 z nich. Zaplanowanych środków zabrakło jednak i część projektów czekała na dodatkowe środki. Mówi marszałek Andrzej Bętkowski

więcej

Obrazek dla news_688

Nowe świetlice wiejskie powstaną dzięki pieniądzom z PROW

27.01.2020

W czterech świętokrzyskich gminach: Bogorii, Zawichoście, Rudzie Malenieckiej oraz Sędziszowie powstaną nowe i zostaną zmodernizowane istniejące świetlice wiejskie. Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca, w obecności członka Zarządu Mariusza Goska, podpisali umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obiektach pełniących funkcje kulturalne. Środki na odnowienie lub budowę nowych placówek pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

więcej

Obrazek dla news_683

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

21.01.2020

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2019 poz.688 ze zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

więcej

Obrazek dla news_682

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

21.01.2020

Burmistrz Zawichostu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2020 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t .j Dz. U. 2019 poz.688 ze zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zawichost.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.