Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

News zdjęcie id 258

Uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Dziurów

04.12.2017

W dniu 26 listopada 2017r. odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu strażackiego dla OSP Dziurów.

Średni samochód gaśniczy Volvo FL6 został zakupiony dzięki współpracy trzech samorządów rożnego szczebla. Województwo Świętokrzyskie dofinansowało zakup w kwocie 50 000zł, Powiat Sandomierski w kwocie 20 000zł, wkład Gminy Zawichost wyniósł 50 000zł plus (razem   z wyposażeniem samochodu w niezbędny w akcjach sprzęt).

W uroczystym przekazaniu samochodu wzięło udział wielu znamienitych gości i tak stronę rządową reprezentował  Andrzej Bętkowski Wicewojewoda Świętokrzyski, Województwo Świętokrzyskie  reprezentowali Adam Jarubas Marszałek  Województwa Świętokrzyskiego oraz Andrzej Swajda  radny Sejmiku, Powiat Sandomierski reprezentowali Tomasz Huk Przewodniczący Rady Powiatu, Stanisław Masternak Starosta Sandomierski oraz Marcin Piwnik członek Zarządu Powiatu, Gminę Zawichost reprezentował  Burmistrz Andrzej Wzorek  oraz Sekretarz Józef Paćkowski.

Państwową Straż Pożarną reprezentował  st.kpt. Piotr Krytusa – Komendant KPPSP w Sandomierzu oraz mł. bryg. Grzegorz Niklewicz , OSP reprezentowali Bolesław Gradziński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, Waldemar Maruszczak Z-ca Prezesa  Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP

Stan duchowny reprezentował ks. Piotr Szpyt proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście oraz ks. kanonik Antoni Cząstka proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Zawichoście.

Symbolicznego aktu przekazania samochodu oraz radiotelefonu na jego wyposażenie na ręce komendanta OSP w Dziurowie Pawła Pokrzywy dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost. Po przekazaniu nastąpiło poświęcenie samochodu przez kapelana strażaków ks. Piotra Szpyta.

W przemówieniach okolicznościowych zaproszeni goście podkreślali ogromne zaangażowanie miejscowych strażaków, życzyli  także by jak najrzadziej mieli konieczność używania przekazanego  pojazdu w akcjach ratowniczych.

W przemówieniach pojawiły się również życzenia szybkiego włączenia jednostki w Dziurowie do Krajowego  Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego.

Na zakończenie uroczystości strażacy zaprosili wszystkich gości na poczęstunek do nowo wyremontowanych pomieszczeń świetlicy.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.