Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

Projekt „Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost”

10.05.2017

Projekt „Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost”

Stowarzyszenie Spełnić marzenia zaprasza do udziału w projekcie pn Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost. Projekt Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach: Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej  dla każdego uczestnika w ramach bloków:

a)  Blok Integracji Społecznej obejmuje:

  •  warsztaty integracyjne
  •  trening kompetencji  społecznych
  • zajęcia warsztatowe  z elementami wizażu i stylizacji
  •  trening kompetencji życiowych

 b)  Blok Reintegracji zawodowej obejmuje:

  • trening pracy
  •  indywidualne doradztwo trenera pracy
  • sześciomiesięczne staże zawodowe dla każdej uczestniczki /a

c)  udział w projekcie jest bezpłatny

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej spelnic-marzenia.pl , oraz www.zawichost.opsinfo.pl    oraz www.zawichost.pl oraz         w Biurze Projektu ul. Żeromskiego 50  pokój 4a

 Ewa Kwiatkowska

Załączniki

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.