Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

News zdjęcie id 178

Konkurs pn. „W Świętokrzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!"

23.02.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w konkursie pn. „W Świętokrzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!". Jego celem jest pokazanie korzystnych zmian, jakie zaszły w świętokrzyskich miastach i gminach od początku istnienia województwa, czyli od 1 stycznia 1999r. Konkurs ma także odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniło się życie młodych ludzi, ich najbliższe otoczenie, miejsce nauki i wypoczynku.

Poprawiła się infrastruktura drogowa, powstały nowe placówki kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne, w nowoczesny sprzęt zostały wyposażone szkoły i przedszkola, a uczelnie wyższe kształcące w stolicy województwa proponują coraz to nowsze kierunki studiów. Inne regiony zazdroszczą nam świetnych drużyn sportowych, które święcą triumfy nie tylko na arenie krajowej ale także międzynarodowej, skutecznie promując Świętokrzyskie.

Prace konkursowe mogą mieć formę: pracy pisemnej w formie  eseju, pracy plastycznej w formie plakatu, prezentacji multimedialnej lub fotoreportażu. Wykonane indywidualnie lub w zespołach. Czekamy na nie do 28 kwietnia br.

Regulamin Konkursu „W Świętokrzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!"

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Biuro Komunikacji Społecznej.

2. Celem konkursu jest pokazanie korzystnych zmian, jakie zaszły w świętokrzyskich miastach i gminach od początku istnienia województwa, czyli od 1 stycznia 1999r. Konkurs ma także odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniło się życie młodych ludzi, ich najbliższe otoczenie, miejsce nauki i wypoczynku.

3. Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów województwa świętokrzyskiego.

4. Prace konkursowe mogą mieć formę:

- pracy pisemnej w formie  eseju / do 3 stron  w formacie A4/

- pracy plastycznej w formie plakatu /w formacie A3, wykonanego dowolną techniką/

- prezentacji multimedialnej /do 20 slajdów/ - na płycie CD

- fotoreportażu  /minimum 5, maksimum 10 zdjęć, opatrzonych komentarzem autorskim/

5. Prace konkursowe mogą być dokonaniami indywidualnymi bądź pracami zbiorowymi.

6. Prace i prezentacje należy przekazać do organizatora konkursu osobiście lub za pośrednictwem poczty na koszt wysyłającego . Należy podać imię i nazwisko  autora lub autorów pracy, klasę, nazwisko opiekuna lub wychowawcy oraz szkołę, którą reprezentują oraz adres do korespondencji wraz z telefonem.

7. Prace należy nadsyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Biuro Komunikacji Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-517 Kielce
z dopiskiem: Konkurs ”W Świętokrzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!"
lub dostarczyć osobiście  do Biura Komunikacji Społecznej, ul. Targowa 18,
10 piętro, pokój 27 lub 29.

8. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

9. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do ich ekspozycji i publikacji.

10. Termin nadsyłania prac mija 28 kwietnia 2017r.

11. Prace nadesłane na konkurs oceni jury powołane przez organizatora. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc  ex equo.

12. Organizator przewiduje przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych dla zwycięzców w każdej kategorii.

13. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu przewidziane jest w maju  podczas obrad Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

14. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac i uznaniem niniejszego regulaminu.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.