Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 23.09.2016r w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

26.09.2016

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 23.09.2016r w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

 

W związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu w sprawie powołania trzech rzeczoznawców do szacowania zwierząt ponownie ogłaszam przyjmowanie do dnia 07.10.2016r do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 w pokoju nr. 10 (sekretariat) wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości użytkowych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętów podlegających oszacowaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania /Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz. 1161/ Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost powołuje rzeczoznawcę spośród osób, które:

1/ posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie
2/ ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3/ posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4/ ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 –letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5/ ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6/ mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Zawichost

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

1/ sołtys lub
2/ izba rolnicza, lub
3/ związek zawodowy rolników, lub
4/ organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
5/ Izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
6/ grupach producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać:

1/ imię i nazwisko,
2/ adres zamieszkania,
3/ adres do korespondencji,
4/ informacje o wykształceniu,

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
2/ oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
3/ oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami elologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.