Logo Miasto i Gmina Zawichost

News

News zdjęcie id 112

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zawichost!

12.09.2016

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zawichost!


Gmina Zawichost przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań Gminy, zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

 

RUSZA ANKIETYZACJA w ramach „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ”

W ramach opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” na obszarze Gminy Zawichost prowadzana jest ankietyzacja obiektów, pozwalająca na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, identyfikację systemów grzewczych, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności energii w kolejnych latach.

Ankiety zostaną dostarczone do mieszkańców w wersji papierowej oraz są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w wersji pdf.  Bardzo prosimy o przychylność i współpracę oraz przekazanie nam niezbędnych informacji. Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Wypełnione ankiety w wersji papierowej można składać u sołtysa lub radnych miejscowości oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Zawichost.

- ankietY w wersji pdf

1. ANKIETA DLA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH

2. ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

3.ANKIETA DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

4.ANKIETA DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Dodatkowe informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej można uzyskać
u Wykonawcy - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach tel. 539 934 202

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Zawichost uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.