Dziękujemy aktywnym mieszkańcom oraz sołtysom gminy Zawichost, a także wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji pikniku „Zawichojskie smaki czterech pór roku” oraz kalendarza, który jest pokłosiem wydarzenia, które miało miejsce we wrześniu 2021 roku.