DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Edycja 2022, Moduł II

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+

KWOTA DOFINANSOWANIA: 29 006,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 122 420,00 zł

Celem Programu „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu Gminy Zawichost oraz stworzenie im możliwości do wyrażania własnych potrzeb, dostosowanych do ich możliwości. W ramach funkcjonowania Klubu Senior+ zapewnia się seniorom dostęp do oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Seniorzy aktywnie spędzają czas wolny poprzez zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. W swojej ofercie Klub Senior+ realizuje zamierzone cele poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć manualnych, ruchowych, plastycznych, czytelniczych, spotkań międzypokoleniowych oraz różnych  wyjazdów.

Klub Senior+ w Piotrowicach funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 i dysponuje 15 miejscami.

Zakres usług świadczonych przez Klub „Senior+” obejmuje:

 • dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku,
 • usługi socjalne w tym jeden ciepły posiłek w formie obiadu,
 • aneks kuchenny umożliwiający seniorom samodzielne przygotowanie kawy lub herbaty,
 • zajęcia psychologiczne, które skierowane są na rozwijanie nowych perspektyw własnych możliwości oraz talentów,
 • poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej
 • usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking, kinezyerapia, zajęcia z fizjoterapeutą.
 • usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw;
 • usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

 • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkujące na terenie gminy Zawichost.

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników, w przyjaznej atmosferze.

 

Załączniki:

 1. Regulamin Klubu Senior+ w Piotrowicach (plik docx 56KB)