DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Edycja 2022, Moduł II

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+

KWOTA DOFINANSOWANIA: 26 532,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 73 580,00 zł

Celem Programu „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu Gminy Zawichost oraz stworzenie im możliwości do wyrażania własnych potrzeb, dostosowanych do ich możliwości. W ramach funkcjonowania Klubu Senior+ zapewnia się seniorom dostęp do oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Seniorzy aktywnie spędzają czas wolny poprzez zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. W swojej ofercie Klub Senior+ realizuje zamierzone cele poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć manualnych, ruchowych, plastycznych, czytelniczych, spotkań międzypokoleniowych oraz różnych  wyjazdów.

Klub Senior+ w Czyżowie Szlacheckim funkcjonuje od wtorku do piątku w następujących godzinach:

wtorek od 8:00 do13:00

środa od 13:00 do 18:00

czwartek od 13:00 do 18:00

piątek od 8:00 do13:00

Zakres usług świadczonych przez Klub „Senior+” obejmuje:

  • usługi socjalne,
  • aneks kuchenny umożliwiający seniorom samodzielne przygotowanie kawy lub herbaty,
  • poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej
  • usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking, kinezyerapia, zajęcia z fizjoterapeutą.
  • usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw;
  • usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

  • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
  • zamieszkujące na terenie gminy Zawichost.

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników, w przyjaznej atmosferze.