Dzienny Dom „Senior+” w Linowie

Dzienny Dom Senior+ w Liniowe został utworzony w 2020 roku w ramach rządowego programu Senior+. Całkowity koszt remontu budynku i wyposażenia wyniósł 210,000.  W  ramach otrzymanego dofinansowania gmina wyremontowała i doposażyła budynek w Linowie zgodnie ze standardami przewidzianymi w programie Senior+. Z myślą o osobach starszych i uczestnikach dziennego domu, w obiekcie dodatkowe pomieszczenia: szatnię, aneks kuchenny, pokój dla pielęgniarki oraz pomieszczenie służące do zajęć ruchowych. W roku 2021 zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”  w Linowie wynosi 225.280,00 zł. Kwota 84 977,20 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, pozostałe środki stanowią wkład własny gminy Zawichost.

Dzienny Dom Senior+ w Linowie został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Zawichost.

Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 i dysponuje 20 miejscami.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu ,,Senior+” w Linowie jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XXVI/165/20 Rady Miejskiej Zawichost  z dnia 21 grudnia 2020.

 

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje:

 • dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku,
 • usługi socjalne w tym jeden ciepły posiłek w formie obiadu,
 • aneks kuchenny umożliwiający seniorom samodzielne przygotowanie kawy lub herbaty,
 • zajęcia psychologiczne, które skierowane są na rozwijanie nowych perspektyw własnych możliwości oraz talentów,
 • poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej
 • usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking, kinezyerapia, zajęcia z fizjoterapeutą.
 • usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw;
 • usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

 • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkujące na terenie gminy Zawichost.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników, w przyjaznej atmosferze.

 

Załączniki:

 1. Regulamin Dziennego Domu Senior+ w Linowie (plik docx 57KB)