umws baner www sip
Polecane Strony

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ), umożliwia gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie, analizowanie a także uruchomienie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną. SIPWŚ obejmuje swym zasięgiem terytorium całego […]

logo rozbudowa infrastruktury informatycznej
Polecane Strony

e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” W grudniu 2015 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Projekt w pierwotnej fazie realizowany był wspólnie ze 107 Partnerami tj. Województwem Świętokrzyskim (będącym Liderem Partnerstwa i jednostką zarządzającą projektem) oraz […]

New Project 8 1
Polecane Strony

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej powstała, aby skutecznie wspierać wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu szeroko pojęty rozwój powiatu sandomierskiego i gminy Lipnik ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych. Lokalna Grupa Działania […]