News

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wisła pod […]

News

Komunikat

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 26.10.2020 do 30.10.2020 roku zostaje zawieszona działalność placówek: świetlic środowiskowych w Dziurowie i Podszynie oraz Klubów Seniora w Linowie i Piotrowicach, a także Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim.

News

Komunikat NZOZ „NASZE ZDROWIE” Zawichost

NZOZ” NASZE ZDROWIE” ZAWICHOST zwraca się z prośbą do pacjentów, którzy mają choroby przewlekłe i wymagają kontynuacji leczenia o napisanie wiadomości  email na adres: nzozzaw@gmail.com i podanie Imienia i nazwiska Daty urodzenia Nazwy leków z dawkami oraz ilości opakowań W wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo informację z kodem dostępu recepty. Umożliwi to szybszą obsługę przepisywania recepty.