Bez kategorii

Tworzymy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju

– spotkania konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej Lokalna grupa Działania Ziemi Sandomierskiej rozpoczyna prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji […]

Informacja dla rolników - przymrozki wiosenne
Bez kategorii

Informacja dla rolników – przymrozki wiosenne

dotyczące przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych. Burmistrz Zawichostu informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – przymrozki wiosenne Wnioski należy składać w terminie do 8 czerwca […]

Bez kategorii

Dotacje dla młodych

CEL PROJEKTU Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez osoby w wieku 18-29 lat,  bezrobotne niezarejestrowane w PUP i bierne zawodowo, promowanie postaw przedsiębiorczych u 50 os. (27K, 23M) i zwiększenie samozatrudnienia  przez 43 osoby( […]