Bez kategorii

Informacja

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście informuje, że wydawanie decyzji na stypendia szkolne 2021/2022 odbędzie się w dniach: 08.10.2021r. (piątek) w godzinach od 09:00-12:00 11.10.2021r. (poniedziałek) w godzinach od 09:00-12:00

Bez kategorii

Informacja o programie „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze to polski program dopłat do termomodernizacji budynków. Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery lub ich […]

Bez kategorii

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki oraz Gmina Zawichost informują, iż będzie wydawana kawa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2 Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o odbiór kawy do 30 września […]

Bez kategorii

eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, […]