Bez kategorii

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 98 Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1 od godz. 11:00 dnia 23.11.2023 do godz. 20:00 dnia 23.11.2023 Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Strefa opadów przemieszczać się będzie z północnego zachodu […]

Bez kategorii

EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY

Gmina Zawichost realizuje projekt pn. „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY”. Program „Ekopracownia – zielone serce szkoły” ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa,  […]

Bez kategorii

Programy stypendialne w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych Projekt pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie […]

Bez kategorii

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów […]

Bez kategorii

Pożytek publiczny

Informacja Burmistrza Zawichostu dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi Informacja do pobrania>>> Projekt uchwały Program współpracy