Bez kategorii

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z […]

Bez kategorii

mLegitymacja ZUS

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w […]

Bez kategorii

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Ostrzeżenia meteorologicznego Nr 1 Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1 od godz. 00:00 dnia 05.01.2023 do godz. 20:00 dnia 05.01.2023 Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach […]

Bez kategorii

Komunikat

Szanowni mieszkańcy! W związku z niesprzyjającymi warunkami panującymi na drogach informuję, iż planowany dzisiaj zgodnie z harmonogramem odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu miasta Zawichost odbędzie się w jutro (21.12.2022 r – środa). Burmistrz Zawichostu […]