11 5
News

Linowianki na podium

20. stycznia w Modliborzycach odbył się „21. Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek” w Modliborzycach. Nasz ośrodek reprezentowały dwa zespoły śpiewacze: „Zawichost” i „Linowianki”, które do występu przygotowała instruktor Maria Skorupa. W wydarzeniu wzięło udział […]

News

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Zawichostu OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. […]

News

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej w 2019 rok . Rodzaj zadania : 1. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców […]

3Herb Zawichostu
News

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Zawichostu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na 2019 rok . Rodzaj zadania : 1) . Zorganizowanie systemu szkolenia […]

11 4
News

Zakończenie Feriady

Tegoroczne ferie z MGOK przeszły do historii. To były dwa tygodnie pełne pozytywnych emocji i zabawy! W tym czasie, na warsztatach plastycznych, powstały „Wesołe pingwinki” oraz „Klown” . Odbyły się dwa przedstawienia dla najmłodszych: „O […]