Logo Miasto i Gmina Zawichost

Gospodarka Gminy Zawichost

Rolnictwo

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Klimat jak i dobre warunki glebowe sprzyjają uprawie wszystkich kultywowanych w Polsce roślin takich jak warzywa, czy buraki cukrowe. Powierzchnia
użytków rolnych wynosi 5383 ha powierzchni ogólnej gminy, przy czym są to w większości grunty I, II, III klasy. Sady zajmują obszar ok. 781 ha.
Pod względem gleb i upraw obszar Gminy dzieli się na 4 rejony:
- południowy (Zawichost, Dziurów, Dąbie) uprawy warzyw: pomidory, fasola, kapusta, krzewy jagodowe i sady,
- rejon południowo – zachodni (Pawłów, Wygoda, Józefków, Wyspa) uprawy buraka cukrowego, pszenicy, uprawy warzywniczo – sadownicze, oraz rozwinięta hodowla zwierząt,
- rejon północny (Chrapanów, Podszyn, Kolecin, Czyżów Szlachecki, Czyżów Plebański) uprawa truskawek, jęczmienia, hodowla trzody chlewnej,
- region dolny Wisły (Linów, Piotrowice) rozwinięta hodowla bydła i trzody chlewnej, uprawa truskawek oraz zbóż.

Przemysł

W roku 2010 na terenie Gminy Zawichost zarejestrowanych było 280 podmiotów, z czego 21 (7,5% ogółu) w sektorze publicznym, a 259 w sektorze prywatnym (92,50% ogółu).
Na przestrzeni lat 2001-2010 liczba podmiotów gospodarki narodowej systematycznie rosła, z niewielkimi spadkami w roku 2005 i 2009. W analizowanym okresie liczna podmiotów gospodarki narodowej wzrosła o 36 w 2010 w porównaniu do roku 2001.

W roku 2010 liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności w Gminie Zawichost wynosiła 604, dla porównania dla Powiatu Sandomierskiego wskaźnik ten wynosi 800.

Na terenie Gminy Zawichost na koniec 2017 roku zarejestrowanych było 280 podmiotów, z czego aż 91,43% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników stanowiły w 2017 roku 8,21% ogółu przedsiębiorstw.

W 2017 roku na terenie Gminy Zawichost zarejestrowane było tylko jedno średnie przedsiębiorstwo zatrudniające między 50, a 249 pracowników.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.