Logo Miasto i Gmina Zawichost

Demografia w Gminie Zawichost

Demografia w pigułce (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Gmina Zawichost ma 4 503 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy gminy Zawichost zawarli w 2017 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 29,3% mieszkańców gminy Zawichost jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 3,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy. Gmina Zawichost ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,18 na 1000 mieszkańców gminy Zawichost.

W 2017 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 36,8% dziewczynek i 63,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2016 roku 56,6% zgonów w gminie Zawichost spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w gminie Zawichost były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Zawichost przypada 14.84 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

W 2017 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 72 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Zawichost -37. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0. 58,7% mieszkańców gminy Zawichost jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Zawichost

 

Gmina Zawichost - Dane demograficzne (liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje) Demografia w pigułce (Źródło: GUS, 31.XII.2017) Gmina Zawichost ma 4 503 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy gminy Zawichost zawarli w 2017 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 29,3% mieszkańców gminy Zawichost jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 3,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy. Gmina Zawichost ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,18 na 1000 mieszkańców gminy Zawichost. W 2017 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 36,8% dziewczynek i 63,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2016 roku 56,6% zgonów w gminie Zawichost spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w gminie Zawichost były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Zawichost przypada 14.84 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju. W 2017 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 72 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Zawichost -37. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0. 58,7% mieszkańców gminy Zawichost jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Zawichost
 
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.