EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY

Gmina Zawichost realizuje projekt pn. „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY”.

Program „Ekopracownia – zielone serce szkoły” ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa,  w tym dzieci i młodzieży.

W Szkole Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście powstanie pracownia OZE.

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czyżowie Szlacheckim pracowania przyrodnicza. 

Łączny koszt dotacji wynosi 116 163 zł,  wkład własny 12 907, 38zł.