Informacja o środkach otrzymanych z Funduszu Pomocy – 2023

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Zawichost z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy zakwaterowanych w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi, oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, na podstawie umów zawartych z Wojewodą Świętokrzyskim:

 • Umowa 15/I/2022 z dn. 24.03.2022 r za okres od 28 lutego 2022 r do 18 marca 2022 r. – 91.840,00 zł.
 • Umowa 15/II/2022  z dn. 13.04.2022 r za okres od 19 marca 2022 r do 30 kwietnia 2022 r. -273.000,00 zł.
 • Umowa 15/III/2022 z dn.18.05.2022 r za okres od 01 maja 2022  r  do 31 maja 2022 r. – 201.670,00 zł.
 • Umowa 15/IV/2022 z dn. 27.06.2022 za okres od 01 czerwca 2022 r do 30 czerwca 2022 r. -199.430,00 zł.
 • Umowa 15/V/2022 z dn. 15.07.2022 za okres od 01 lipca 2022 do dnia 31 lipca 2022 r. – 194.810,00 zł.
 • Umowa 15/VI/2022 z dn. 17.08.2022 za okres od 01 sierpnia 2022 r do 31 sierpnia 2022 r. – 185.570,00 zł.
 • Umowa 15/VII/2022 z dn. 23.09.2023 za okres od 01 września 2022 r. do 30 września 2022 r.- 159 600,00 zł
 • Umowa 15/VIII/2022 z dn. 25.10.2022 r. za okres od 01 października 2022 r. do 31 października 2022 r.-164 920,00 zł
 • Umowa 15/IX/2022 z dn. 23.11.2022 r. za okres od 01 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.- 159 600,00 zł
 • Umowa 15/X/2022 z dnia 23.11.2022 r. za okres od 01 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 161 840,00 zł

Rok 2023

Wysokość środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy zakwaterowanych w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi, oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, na podstawie umów zawartych z Wojewodą Świętokrzyskim:

 • Umowa 15/I/2023 z dnia 23.01.2023 r. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. – 160.580,00 zł.
 • Umowa 15/II/2023 z dnia 13.02.2023 r. za okres od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. -145.040,00 zł.
 • Umowa 15/III/2023 z dnia 20.03.2023 r. za okres od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. -140 000,00 zł.
 • Umowa 15/IV/2023 z dnia 20.04.2023 r. za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. -137 550,00 zł.
 • Umowa 15/V/2023 z dnia 22.05.2023 r. za okres od 01 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. -137 777,50 zł.
 • Umowa 15/VI/2023 z dnia 22.06.2023 r. za okres od 01 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. -132 825,00 zł
 • Umowa 15/VII/2023 z dnia 18.07.2023 r. za okres od 01 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. -145 320,00 zł
 • Umowa 15/VIII/2023 z dnia 31.07.2023 r. za okres od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. -148 172,50 zł