„Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”

unnamed file
unnamed file

W dniu 30.06.2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.  „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa ” wielkie otwarcie i piknik rodzinny odbył się 30.07.2023 r. z udziałem zaproszonych gości. W zakres zadania wchodziło: utwardzenie terenu na ciągi pieszo-jezdne; wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,8 m3; wymieniono ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach na ogrodzenie panelowe; Wyposażono obiekt w meble i sprzęt elektroniczny.