Burmistrz Zawichostu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
sportu i rekreacji w II półroczu  2023 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>