Informacja kwartalna dotycząca realizacji Programu ” Czyste Powietrze” na terenie Gminy Zawichost

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY CZYNNY W KAŻDY WTOREK I PIĄTEK W GODZINACH OD 08:30 DO 14:00 TEL. 15 8364115 WEW. 27

Do tej pory z dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze z terenu naszej gminy skorzystało 22 osób.

GminaLiczba złożonych Wniosków o dofinansowanieLiczba zrealizowanych przedsięwzięćSumarycznej kwoty wypłaconych dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” Na terenie Gminy Dwikozy
Zawichost4222472883,21 zł

1. Cel programu 

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

2.Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:

1)      zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);

2)      środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.