Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim

„Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”

  • Nazwa funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
  • Nazwa programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021.
  • Nazwa projektu: Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim
  • Wartość dofinansowania ze środków FRKF: 394 415,00 zł.
  • Wkład własny Gminy Zawichost : 412 465,00 zł.
  • Całkowita wartość zadania: 806 880,00 zł.
  • Okres realizacji: marzec 2022 r. – grudzień 2022 r.

Opis projektu:

W miejscu inwestycji znajduje się teren porośnięty trawą, wykorzystywany jako boisko.

  • Zakres inwestycji obejmuje:

– budowę boiska i montaż urządzeń sportowych takich jak kosze do koszykówki, słupki do siatkówki

i tenisa ziemnego, bramki, ławki rezerwowych, stojaki rowerowe

– budowę piłkochwytów o wysokości 6m czyli budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20m

– wykonanie nawierzchni utwardzonej przy boisku oraz jako dojście od budynku szkoły

– budowę bieżni prostej 3 tory do biegu na 60m

  • grupy docelowe: uczniowie szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim;

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach

programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021”