Bez kategorii

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program na terenie Gminy Zawichost jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania […]

News

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z art. 6. pkt 3. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 225) przeprowadzono proces […]

Bez kategorii

INFORMACJA

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.), gminy mają […]