W Zawichoście powstanie nowe boisko sportowe!

URA 4777

   Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową, była tematem konferencji prasowej, która miała miejsce w piątek 17 lutego br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście. W spotkaniu wzieli udział: Anna Krupka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu wraz z radnymi, a także przedstawiciele Klubu „Powiśle”, uczniowie ze szkół podstawowych w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim wraz z opiekunami. 

Boisko sportowe w Zawichoście zyska nowy blask. Blisko od lat 50 ubiegłego wieku nie było ono remontowane. W inwestycji przewidziana jest budowa zaplecza socjalnego oraz infrastruktura sportowa obejmująca: trybuny, korty tenisowe, oświetlenie, dojścia i dojazdy z miejscami postojowymi, instalację kanalizacji ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Przewidywany koszt zadania to 6 695 687,08 zł, z czego  2 970 100,00 pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a 3 632 800,00 zł z rządowego Programu Polski Ład. 

Infrastruktura umożliwi spędzanie wolnego czasu i stanowić będzie bardzo ważny element profilaktyki zdrowotnej. Inwestycja będzie składała się z trzech elementów obejmujących:

  1. BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO – budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 100 x 60 m ze strefą wybiegu po 3 m po bokach oraz po 5 m z przodu i z tyłu, budowę ławki rezerwowych – 4 kompletów po 5 miejsc, budowę piłkochwytów o wysokości 6 m,  montaż aluminiowych bramek do piłki nożnej o wymiarach 7,32 x 2,44m
  1. BUDOWĘ KORTU TENISOWEGO o powierzchni 675 m2 z nawiechnią w kolorze ceglastym. Planowany jest zakup wyposażenia kortu: słupki i siatka z mechanizmem    naciągowym, ławki na pięć miejsc . Wokół kortu wykonane zostanie ogrodzenie o wysokości 4m.
  1. BUDOWĘ BUDYNKU zaplecza socjalnego do obsługi boiska z zapleczem sportowym o  powierzchni użytkowej: 288,38 m2.

Na parterze znajdować się będą szatnie zawodników z węzłami sanitarnymi, sala zebrań, pokoje sędziów oraz zaplecze higieniczno-sanitarne i magazynowe. Na poddaszu mieszczą się siłownie z szatniami oraz magazyn. Wokół budynku wykonane zostaną dojścia, dojazdy, droga, miejsca postojowe, teren budynku i boiska zostanie ogrodzony. Wykonany zostanie parking o powierzchni – 355m2 i droga dojazdowa o powierzchni  609m2.

Zarządcą wybudowanego boiska z urządzeniami sportowymi, piłkochwytami i zapleczem sportowym (budynkiem) będzie Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście. Boisko przeznaczone będzie m.in organizacji zajęć i rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Zawichost, do zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych. Boisko będzie czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście.

W harmonogramie korzystania z boiska zostaje zagwarantowany czas dla zajęć sportowych poszczególnych sekcji sportowych działających w klubach sportowych na terenie gminy, zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych.