REKRUTACJA NA ROK 2023/2024 DO KLUBU DZIECIĘCEGO ,,KRAINA MALUSZKA” W ZAWICHOŚCIE

Kierownik klubu ogłasza rekrutację na rok 2023/2024 do Klubu Dziecięcego ,,Kraina Maluszka” w Zawichoście zlokalizowanego na ulicy Szkolnej 15 (Budynek Szkoły i Przedszkola w Zawichoście).

Nabór dzieci trwa od 1.03.2023r. do 31.03.2023r., jednakże w przypadku wolnych miejsc w klubie dziecięcym nabór jest ciągły.

W ,,Krainie Maluszka” panuje miła i przyjazna atmosfera, prowadzone są zróżnicowane zabawy mające na celu wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka m.in. ruchowe, plastyczne, umuzykalniające, konstrukcyjno- manipulacyjne czy dydaktyczne.

Wykorzystywane są różne formy, metody, tematy pracy dostosowywane do umiejętności maluszków. Wyżywienie zgodne z wymaganymi normami żywienia dzieci.

Pobyt dziecka w klubie jest płatny.

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat chcący zapisać dziecko do klubu proszeni są o dostarczenie uzupełnionej Karty zgłoszenia dziecka do placówki klubu lub przesłania na adres e-mail: krainamaluszka@zawichost.pl  do 31.03.2023r.

Wyniki rekrutacji dostępne  po 20.04.2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 695-148-024

Harmonogram rekrutacji:

Termin składania dokumentów od 1 marca do 31marca 2023r.

Termin postępowania rekrutacyjnego do 14 kwietnia 2023r.

Ogłoszenie listy przyjętych dzieci do 20 kwietnia 2023r.

Termin postępowania uzupełniającego- na bieżąco w ciągu roku szkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc.

Do pobrania: