W rocznicę Powstania Styczniowego – uroczystości Miasta i Gminy Zawichost

   W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się w Czyżowie Plebańskim i Zawichoście uroczystości patriotyczne, w których udział wzięli między innymi: Marek Kwitek Poseł na Sejm  RP, Anna Paluch Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Paweł Niedźwiedź Wicestarosta Sandomierski, Tomasz Huk Przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego wraz z radnymi, Krzysztof Szatan Radny Rady Miasta Sandomierza, kpt. Grzegorz Gancarz, ppor. Marek Piwko oraz przedstawiciele Rady Miejskiej Zawichost i Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych w tym żołnierze dowództwa JW 3533, kompanii logistycznej, 133. kompanii radiotechnicznej, a także placówek oświatowych i kulturalnych z terenu gminy.

   W pierwszy dniu obchody rocznicowe rozpoczęły się od oddania hołdu powstańcom styczniowym z Czyżowa: Jadwidze Prędowskiej, ks. Stanisławowi Świątkiewiczowi oraz Antoniemu Szelągiewiczowi. Następnie, w kościele pw. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim, odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz uczestników Powstania Styczniowego.

   W drugim dniu, uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy na grobie Ludwika i Kazimierza Nurowskich, spoczywających na cmentarzy św. Leonarda w Zawichoście. Następnie w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zawichoście miała miejsce Msza Święta za Ojczyznę oraz powstańców. Po nabożeństwie,  mieszkańcy gminy i zaproszeni goście zgromadzili się na placu przy kościele, by złożyć hołd zawichojskim uczestnikom Powstania Styczniowego. Po przemówieniach organizatorów i zaproszonych gości, Apel Pamięci odczytał kpt. Grzegorz Gancarz, następnie żołnierze stojący w szyku kompanii honorowej, oddali Salwę Honorową dla uczczenia pamięci poległych w Powstaniu Styczniowym. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy przy tablicy upamiętniającej wszystkich uczestników Powstania Styczniowego. Uroczystość poprowadziła ppor. Magdalena Kobiałka. Honorową asystę przy grobie oraz tablicy okolicznościowej wystawił Sandomierski Batalion Radiotechniczny.

   Po części oficjalnej, w zawichojskiej strażnicy OSP miała miejsce prelekcja posła Marka Kwitka pt.” Powstańczy sukces Zawichostu 1863″, a także rozstrzygnięcie Patriotycznego Turnieju Klas VI-VIII – questingu śladami Powstania Styczniowego na ziemi zawichojskiej. 

  Organizatorami uroczystości byli: Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu, Marek Kwitek Poseł na Sejm RP. Współorganizatorami byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście i 3. Batalion Radiotechniczny.