Uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

   We wtorek, 8 listopada 2022 roku, w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach, miała miejsce uroczysta zbiórka, na której zostały wręczone promesy dla 6-ciu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu sandomierskiego. Wśród wyróżnionych znalazły się drużyny z Zawichostu i Linowa. Samorząd reprezentowała Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu.

   Rada Ministrów 5 września br. podjęła Uchwałę w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu Miasta i Gminy Zawichost otrzymały łącznie promesy o wartości 23 000,00 zł. 

   Środki zostaną wykorzystane na zakup umundurowania oraz toru przeszkód do ćwiczeń bojowych.