Gmina Zawichost

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 roku minął termin złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Osoby, które do tej pory nie dopełniły tego obowiązku proszone są o niezwłoczne złożenie deklaracji, aby uniknąć kar finansowych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

-samodzielnie w formie elektronicznej, poprzez aplikację dostępną pod adresem  (https://zone.gunb.gov.pl/ ), żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

-W przypadku braku możliwości złożenia deklaracji przez internet, wypełnioną deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dla nowych źródeł ciepła oraz źródeł ciepła wymienianych na nowe w terminie 14 dni od uruchomienia.

Skip to content