Konkurs EKOlider

Konkurs EKOlider skierowany jest do mieszkańców gmin, firm i organizacji z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej i organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „EKOlogiczni Liderzy LGD” realizowanego przez 5 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Konkurs trwa od 3 października 2022 r. do 31 października 2022 r.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

1- Gospodarstwo domowe produkcyjne
2- Gospodarstwo domowe nieprodukcyjne
3- Firma / biuro/ organizacja pozarządowa

ue         leader      prow

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparciedla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

W każdej z 3 kategorii zostaną przyznane po 3 nagrody w formie voucherów w postaci karty podarunkowej na ekozakupy w markecie budowlanym:

1 miejsce – voucher o wartości 3 500,00 zł
2 miejsce – voucher o wartości 2 500,00 zł
3 miejsce – voucher o wartości 1 500,00 zł

Ocenie podlegać będzie przygotowana przez Zgłaszającego koncepcja mająca na celu wzrost bezpieczeństwa ekologicznego gospodarstwa / firmy / biura / organizacji.
Koncepcja powinna zawierać opis istniejącej sytuacji oraz planowane zmiany związane z ochroną środowiska i działaniami ekologicznymi.
Zgłaszający bierze pod uwagę założenie, iż w przypadku otrzymania nagrody w ramach konkursu założenia opisane w koncepcji powinny zostać wdrożone.
Laureaci konkursu mogą wziąć udział w kolejnej edycji konkursu „EKOlider Goldstar”, w którym oceniane będą zrealizowane koncepcje i ich wpływ na środowisko.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu i pod numerem telefonu 795 414 754.

Regulamin Konkursu – pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pobierz