Informacja o środkach otrzymanych z Funduszu Pomocy

Gmina Zawichost otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 159.600,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy zakwaterowanych w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim w miesiącu wrześniu 2022 r. w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi, oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, na podstawie umowy  o numerze 15/VII/2022 z dnia 23 września 2022 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim.

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Zawichost z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy zakwaterowanych w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi, oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, na podstawie umów zawartych z Wojewodą Świętokrzyskim:

 • Umowa 15/I/2022 z dn. 24.03.2022 r za okres od 28 lutego 2022 r do 18 marca 2022 r – 91.840,00 zł.
 • Umowa 15/II/2022  z dn. 13.04.2022 r za okres od 19 marca 2022 r do 30 kwietnia 2022 r -273.000,00 zł.
 • Umowa 15/III/2022 z dn.18.05.2022 r za okres od 01 maja 2022  r  do 31 maja 2022  r – 201.670,00 zł.
 • Umowa 15/IV/2022 z dn. 27.06.2022 za okres od 01 czerwca 2022 r do 30 czerwca 2022 r -199.430,00 zł.
 • Umowa 15/V/2022 z dn. 15.07.2022 za okres od 01 lipca 2022 do dnia 31 lipca 2022 r – 194.810,00 zł.
 • Umowa 15/VI/2022 z dn. 17.08.2022 za okres od 01 sierpnia 2022 r do 31 sierpnia 2022 r – 185.570,00 zł.

Rok 2023

Wysokość środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy zakwaterowanych w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi, oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy:

 1. Umowa 15/I/2023 z dn. 23.01.2023 r. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.

– 160.580,00 zł.

 1. Umowa 15/II/2023 z dn. 13.02.2023 r. za okres od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

-145.040,00 zł.

Wysokość środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy zakwaterowanych w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi, oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy:

 1. Umowa 15/I/2023 z dnia 01.2023 r. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.

– 160.580,00 zł.

 1. Umowa 15/II/2023 z dnia 13.02.2023 r. za okres od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

-145.040,00 zł.

 1. Umowa 15/III/2023 z dnia 20.03.2023 r. za okres od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

-140 000,00 zł.

 1. Umowa 15/IV/2023 z dnia 20.04.2023 r. za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

-137 550,00 zł.