News

BADANIA WODY W GMINIE ZAWICHOST

Sprawozdania z badań wody z ujęć w Gminie Zawichost z dnia 20.10.2022 roku Sprawozdania do pobrania>>> Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 22.09.2022 w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Czyżów […]