Rozbrzmiał pierwszy dzwonek dla uczniów szkół

   Dzwonek inaugurujący rozpoczynający nowy rok szkolny zabrzmiał dziś w szkołach z terenu gminy. Pierwszy dzień szkoły rozpoczął się 1 września 2022 roku w Zespołach Szkół i Przedszkoli w Zawichoście oraz Czyżowie Szlacheckim. 

    W uroczystej chwili rozpoczęcia nowego roku szkolnego wzięli udział uczniowie oraz grono pedagogiczne. Na uroczystości obecni byli również rodzice. Uczniowie pełni optymizmu, gromkimi brawami przywitali gości i grono pedagogiczne, z którym będą pracować w ciągu rozpoczynającego się roku szkolnego.

   Życzenia  sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności, wszystkim uczniom, a także wszelkiej pomyślności oraz siły, gronu pedagogicznemu złożyła Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu. W trakcie uroczystości miały miejsce również wzruszające chwile. Na zasłużoną emeryturę przeszła Mariola Garbacz wieloletni nauczyciel, natomiast obowiązki dykretora szkoły, które przez 17 lat pełniła  Anna Żak, przejęła Agnieszka Gubernat-Gajek, a wicedyrektorem została Aneta Gajewska. 

   Po uroczystości inauguracyjnej uczniowie z radością spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami i kolegami.