Zwycięski wieniec Sołectwa Dziurów w Powiatowym Święcie Plonów!

  Sołectwo Dziurów reprezentowało gminę na Powiatowym Święcie Plonów, które miało miejsce 28 sierpnia br., w Samborcu. W wydarzeniu wzięli udział: posłowie na sejm RP, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowcy, delegacje wieńcowe, mieszkańcy z całego powiatu. Gminę Zawichost reprezentowali: Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu, Edyta Rębiś Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost, Patrycja Sus-Lutyńską dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście wraz z pracownikami oraz Jolanta Sitarska Sołtys Dziurowa wraz z grupą wieńcową oraz sołtysi z Chrapanowa oraz Czyżowa Plebańskiego.

  Powiatowe obchody dożynkowe rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Trójcy Świętej w Samborcu. Na placu kościoła ustawione zostały wszystkie wieńce biorące udział w konkursie. Następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej, na plac przy urzędzie gminy, przeszedł barwny korowód, gdzie miał miejsce konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

  W kolejnej części wydarzenia nastąpiło symboliczne przekazanie chleba przez gospodarzy dożynek Katarzynę Cieszkowską mieszkankę Wygody i Mateusza Paciurę mieszkańca Złotej oraz prezentacja poszczególnych wieńców oraz stoisk promujących poszczególne miejscowości z powiatu sandomierskiego. W okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście podziękowali rolnikom, sadownikom oraz ogrodnikom za trud i pracę podczas tegorocznych zbiorów. Komisja konkursowa ogłosiła zwycięzcę tegorocznego Powiatowego Święta Plonów, czyli wieniec wykonany przez Miasto i Gminę Zawichost.

    Serdecznie dziękujemy wszystkim grupom, które przygotowały tradycyjne wieńce w gminie Zawichost. Ogrom pracy oraz trud włożony w organizację zawichojskiego święta plonów, jak również podtrzymanie tradycji dożynkowej w gminie, z pewnością zostanie zapamiętany na długo, a zwycięski wieniec będzie reprezentował powiat sandomierski na XXII Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich, które odbędą się 11 września w Bogorii Staszowskiej.