Ogłoszenie dotyczące przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych.

grad ogloszeniw