Nowy sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich został przekazany

    Gmina Zawichost pozyskała dofinansowanie w ramach programu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, na zakup komputerów przenośnych. Dzięki temu zakupiono 74 nowe laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem na łączną kwotę 196 603,20 zł. 

   W piątek, 26 sierpnia br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście, Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu wręczyła sprzęt pierwszym uczniom – dzieciom i wnukom byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania od zaraz. Dodatkowo gmina zakupiła ubezpieczenie wszystkich komputerów  na okres 24 miesięcy.