Gmina Zawichost pozyskała środki na remont drogi Podszyn – Pawłów Kolonia

   Odcinek drogi prowadzącej z Pawłowa Kolonii do Podszyna, o długości prawie kilometra zostanie wyremontowany jeszcze w tym roku.
   Gmina Zawichost pozyskała na ten cel 1 040 000,00 zł w ramach środków przeznaczonych na likwidację skutków deszczu nawalnego, co stanowi 80% przewidywanych kosztów inwestycji.
    W czwartek, 4 sierpnia br., miało miejsce oficjalne podpisanie umowy o dofinasowaniu remontu drogi z Wojewodą Świętokrzyskim.