BADANIA WODY W GMINIE ZAWICHOST

Sprawozdanie z badań nr 611/2022 z dnia 17.06.2022 wodociągów z Gminy Zawichost

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2021 dla Miasta i Gminy Zawichost

Ocena okresowa jakości wody w Gminie Zawichost za 2021

Wyniki badań wody z ujęcia w Gminie Zawichost z dnia 19.10.2021

Zbiorcze wyniki badań do pobrania

Wyniki badań jakości wody z ujęcia w Gminie Zawichost z dnia 05.10.2021

Wyniki badań jakości ujęć w Gminie Zawichost z dnia 25.08.2021r.

Wyniki badań jakości wody z ujęć w Gminie Zawichost z dnia 15.06.2021r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów z Gminy Zawichost - 26.02.2021r