Projekt – „Aktywni na rynku pracy”

Jeśli:
• Jesteś osobą w wieku 18-29 lat.
• Uczysz się lub mieszkasz na terenie woj. Świętokrzyskiego powiaty: sandomierskiego, ostrowieckiego, staszowskiego, buskiego, opatowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego.
• Nie pracujesz i nie jesteś zarejestrowana/y w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
Nie czekaj zgłoś się do projektu, mamy ograniczoną ilość miejsc! .

Nabory trwają:
I w dniach: 02-16 maja 2022
II w dniach – 01-14 sierpnia 2022

Biuro projektu w Sandomierzu – pl. Ks. J. Poniatowskiego 2,
27-600 Sandomierz, tel: 15 833 34 00, 833 34 06
Biuro projektu w Busku-Zdroju – ul. Kościuszki 60,
28-100 Busko-Zdrój, tel: 41 378 13 16
e-mail: sekretariat@opiwpr.org.pl , a.zajac@opiwpr.org.pl
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie:
https://www.opiwpr.org.pl/projekty/aktywni-na-rynku-pracy