Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły – ankieta

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Pozwoli ona określić kluczowe potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz najistotniejsze problemy i potencjały rozwojowe. Chcielibyśmy, aby Państwo poprzez tę ankietę wzięli bezpośredni udział w kształtowaniu przyszłości Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły. Ankieta ma charakter dobrowolny. Dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu.

Ankieta jest aktywna dla Państwa do 11 kwietnia br.

Link do ankiety:

https://osidolinawisly.webankieta.pl/