Kolejne ogromne pieniądze ze środków unijnych dla Gminy Zawichost

   W poniedziałek, 4 kwietnia br.,  w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu, przy kontrasygnacie skarbnik Barbary Wójcik, podpisała umowę z Andrzejem Bętkowskim Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz wicemarszałkiem Markiem Bogusławskim  na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Koszt całkowity projektu wynosi 6 491 949,88 zł, w tym dofinansowanie UE: 5 518 157,40 zł
  Dzięki dofinansowaniu przeprowadzona zostanie kompleksowa, głęboka termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w naszej gminie: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście oraz budynku świetlicy w Wyspie. Planowany zakres prac obejmuje m.in: modernizację instalacji CO, docieplenie, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia.
   Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach DZIAŁANIA 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.