Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach naboru na „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej,

w związku z planowanym na dzień 4 kwietnia 2022 r. ogłoszeniem o naborze wniosków na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020,

zaprasza osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, na spotkanie szkoleniowo – informacyjne, które odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie.

www.lgd-sandomierz.eu