Informacja

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie  w 2022 roku.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu informuje,

że pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

będzie prowadzona w każdy wtorek od godziny 8:00

w budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost