W Zawichoście upamiętnili pomordowanych Polaków przez hitlerowskiego okupanta

    W 78. rocznicę pomordowania Polaków przez hitlerowskiego okupanta, przy pomniku na zawichojskim Podgórzu, odbyła się symboliczna uroczystość upamiętniająca ofiary tamtych wydarzeń. Kwiaty złożyli: Marek Kwitek Poseł na Sejm RP, Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu w asyście Joanny Majewskiej Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Znicze zapaliły delegacje: Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście.

    Zawichojski pomnik upamiętnia śmierć 30 polskich zakładników, którzy zostali rozstrzelani  2 lutego 1944 roku w odwecie za zabicie jednego i zranienie dwóch niemieckich żołnierzy w zasadzce urządzonej przez partyzantów. Ciała ofiar zostały przewiezione na cmentarz św. Leonarda w Zawichoście, ponieważ Niemcy nie pozwolili rodzinom godnie ich pochować. Mimo tego zakazu 28 poległych, zostało ukradkiem wywiezionych na rodzinne cmentarze. Na cmentarzu w Zawichoście spoczywają dalej Filip Sępioł i Jerzy Sieradzki.

   Nazwiska poległych: Jan Dunal, Roman Frańczak, Jan Góra, Józef Góra, Jan Gruszka, Stanisław Gruszka, Leon Kałuża, Czesław Kolera, Antoni Kołbut, Henryk Nowak, Płeszka, Piotr Ryba, Kazimierz Rzepka, Władysław Schab, Filip Sępioł, Józef Sędrowicz, Jerzy Sieradzki, Stanisław Simla, Skrajny, Sochacki, Aleksander Szcześniak, Jan Wojtowicz, Bronisław Żyła.

7 ofiar nie zidentyfikowano.

Pomnik został wzniesiony w 1997 roku.

Renowację pomnika dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu: „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Nazwa zadania: Renowacja pomnika pamięci Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w Zawichoście.