Spotkanie ws. drogi wojewódzkiej

   W środę, 23 lutego br., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zawichoście miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz projektantami biura projektowego NEOTRANS. Zebranie dotyczyło planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej biegnącej przez Chrapanów, Podszyn, Czyżów Szlachecki, Czyżów Plebański, Zawichost – zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I: Odcinek: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Zawichost – granica województwa w km 15+994 do 18+405 (wspólny przebieg z DW 755)- etap I Odcinek: Bałtówka – Kolecin w km 23+084 do km 34+725”.