Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku

Burmistrz Zawichostu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
w 2022 roku