Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2022 roku

Burmistrz Zawichostu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2022 roku