Do Zawichostu wróci posterunek Policji

   W środę, 29 grudnia 2021 roku Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu wspólnie z nadinsp.  Jarosławem Kaletą Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach, podpisała akt notarialny stwierdzający przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki gminnej przy ul. Sportowej w Zawichoście z przeznaczeniem pod budowę posterunku Policji.
   Inwestycja zostanie w całości sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
  Wspólne działania burmistrza, Rady Miejskiej i mieszkańców przyniosły po blisko dziewięciu latach wymierny efekt w postaci powrotu posterunku do Zawichostu.